Firma Profil Plus Grzegorz Lorenc powstała w 1999 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku w zakresie specjalistycznych usług izolacyjnych rurociągów oraz aparatów i urządzeń przemysłu energetycznego, rafineryjno-petrochemicznego oraz chemicznego.

Na aktualny wizerunek naszej firmy składa się dwudziestoletnie doświadczenie zdobyte w trakcie prac inwestycyjnych zarówno krajowych jak i zagranicznych. Wysoka ocena naszej firmy w oczach Inwestorów to zasługa rzetelności, zaufania i doświadczenia kadry technicznej.

Od samego początku współpracujemy z Klientami wspomagając zarówno proces doboru właściwych materiałów jak i analizując wpływ rozwiązań technicznych na ich funkcjonalność i trwałość w codziennej eksploatacji. Ściśle współpracujemy również z producentami/dostawcami materiałów w celu ich prawidłowego doboru i montażu.

Dysponujemy nowoczesnym zapleczem warsztatowym, wyposażonym w maszyny pozwalające na prefabrykację poszycia dla najbardziej wymagających elementów, w tym płaszczy szczelnych do wykonywania zimnochronnych izolacji termicznych metodą mokrą (wtryskiwania). Każde zlecenie traktujemy indywidualnie i do każdego podchodzimy inaczej, skupiając się na końcowym rezultacie, tj. pełnej satysfakcji Klienta oraz osiągnięcie zakładanych parametrów pracy.

W celu utrzymania najwyższej jakości wszystkie etapy produkcji i montażu podlegają szczegółowej oraz wnikliwej kontroli jakości. Wykorzystywane przez nas materiały posiadają stosowne aprobaty i dopuszczenia potwierdzone stosownymi certyfikatami i atestami. Posiadamy również wdrożony i funkcjonujący System Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2015 oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą PN-N-18001:2004.

Grzegorz Lorenc